Keuring van elektrische arbeidsmiddelen


Yourtech, dé specialist voor NEN 3140 keuring van uw elektrische arbeidsmiddelen.

Yourtech heeft een aantal gecertificeerde monteurs/adviseurs beschikbaar voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens de normeringen NEN 3140.

Hoe werkt het?

De specialisten van Yourtech maken een inventarisatie van alle in uw bedrijf aanwezige elektrische arbeidsmiddelen. Op basis van de diagnoses van onze gecertificeerde adviseurs wordt de keuringsfrequentie en beschermklasse vastgesteld. In veel gevallen zijn deze ook al vastgelegd in de verplichte RI&E van de ARBO-dienst. Vervolgens wordt door middel van visuele controle de staat van het arbeidsmiddel bepaald. Tevens worden weerstanden en stromen doorgemeten en vastgelegd. Bij afwijkingen adviseert de Yourtech technicus of dit te repareren is danwel vervanging noodzakelijk is. Over het algemeen kunnen reparaties ter plaatse worden uitgevoerd, beschadigde kabels worden veelal direct vervangen. Indien nodig verzorgen wij het transport van de machine(s) naar de goed uitgeruste werkplaats van Yourtech.

De Technici van Yourtech verzorgen voor u de periodieke keuringen en de registratie van uw arbeidsmiddelen. U kunt er altijd zeker van zijn dat uw elektrische arbeidsmiddelen in orde zijn.


Onze relaties