EN
NL

Internationale montage machinebouwer

Yourtech is betrokken bij een grootscheepse montageopdracht van nieuwe machines door een aantal Europese landen. De Nederlandse machinebouwer is een A-leverancier van verpakkingsmachines. In teamverband hebben we hen kunnen ondersteunen bij de montage en ingebruikname van de verpakkingslijnen.