NL
EN

Mega industriële verhuizing: Perfecte samenwerking tussen Primeale United, Dapp en Yourtech

Als we denken aan industriële verhuizingen, stellen we ons doorgaans grote machines, veel papierwerk en misschien zelfs veel hoofdpijn voor. Het deel van de grote machines, dat klopt. Maar wat nou als het proces van begin tot eind een soepele logistieke efficiëntie bevat? Wat als iedereen als een geoliede machine samenwerkt? Dat is precies wat er gebeurde tijdens een recent, complex project waarbij Dapp, Yourtech en Primeale United de handen ineensloegen. Dan krijg je een revolutie in efficiëntie.

Dit is een uniek inkijkje in een project waarbij een compleet machinepark verhuisd is bij Primeale United, de voedselproducent in verpakte groenten.

Doeltreffende projectplanning in industriële verhuizing

Tijdens een online meeting komt een krachtig team samen: John Heijboer en Peter van het Woudt van Primeale United. Aan Dapp-zijde zitten Dennis Beijaard en zijn industriële ingenieurs, Koen van Loon en David den Ouden. En vanuit Yourtech is Jan Roel Wolters aanwezig. Ze bespreken het project, waarbij de Primeale United fabriek in Ridderkerk bij de fabriek in Dinteloord gevoegd is.

"Het is geen korte termijn spelletje. De nieuwe lay-out is zo ontworpen dat hij jaren meegaat. Dat is de essentie van strategische efficiëntie."

De aanleiding van het project was uit efficiëntie oogpunt. Er waren 2 fabrieken die ongeveer dezelfde werkzaamheden uitvoerden. De primaire vraag was of het veel praktischer, efficiënter en logischer is om dit vanuit 1 locatie te doen. Het bleek geen simpele rekensom. Na een uitgebreide analyse was de conclusie duidelijk. Het samenvoegen van twee fabrieken tot één mega-operatie in Dinteloord was niet alleen vanuit efficiënt oogpunt interessant, maar ook voor de toekomst. Dit is geen korte termijn spelletje. De nieuwe lay-out is zo ontworpen dat hij jaren mee kan.

Zo leidde de samenwerking tussen DappYourtech en Primeale United tot een verbluffend efficiënte industriële verhuizing:

 • Primeale United als verbindende factor: De rol van Primeale United in het meedenken en stroomlijnen van communicatie tussen de verschillende teams.
 • Dapp's expertise: Dapp's jarenlange ervaring in logistieke processen en fabrieks layouts stroomlijnde de verhuizing.
 • Yourtech's innovatie: Het technische vakmanschap en communicatievaardigheden die Yourtech inbracht, zorgde voor een soepele verplaatsing van de productielijnen.
 • Efficiënte processen: Een deep dive in de methoden die de complexe verhuizing niet alleen sneller maar ook kostenbesparend maakten.
 • Verbluffende resultaten: Cijfers en feiten die het succes van de industriële verhuizing onderstrepen, zoals doorlooptijd, kostenbesparing en klanttevredenheid.
 • Teamwork makes the dream work: Hoe gezamenlijke inspanningen en synergie de sleutel waren tot het ongekende succes van dit project.

Samenwerken als één dynamisch team

Omdat eerst onderzocht moest worden of het project voldoende voordelen op zou leveren, ging de start gepaard met een portie geheimhouding. Metingen en analyses werden stilletjes uitgevoerd. Pas na groen licht van de board werd het team samengesteld.

"Grote uitdagingen vragen om groot teamwork. Geen opdrachtgever-opdrachtnemer dynamiek, maar pure, onversneden samenwerking."

John: "Vaak heb je even tijd nodig om aan elkaar te wennen. Daar hebben we geen uur voor nodig gehad. Er was geen opdrachtgever-opdrachtnemer dynamiek. Het was een échte samenwerking waarbij we het gevoel hadden van 1: Dit is heel leuk om samen te doen. 2: Alle partijen staan open om naar elkaar te luisteren. En 3:. De plannen die wij hadden en de plannen die al gemaakt waren, waren niet meteen in beton gegoten. Alle partijen stonden open om van het geraamte dat er al stond gezamenlijk het allermooiste ervan te maken. En laten we het vakmanschap niet vergeten. Yourtech en Dapp hebben laten zien dat ze niet alleen plannen kunnen maken, maar ze ook tot in de puntjes uitvoeren."

Geheimhouding geeft de nodige uitdagingen bij machinepark verhuizingen

Yourtech is al vroeg bij het project betrokken om te onderzoeken wat er nodig was voor de verhuizing van het machinepark.

"Onder de projectnaam Set-up NL werd tijd gereserveerd bij externe partijen."

Jan Roel: "Normaal komen wij er pas bij als de plannen klaar zijn, in dit geval werden wij eerder ingeschakeld. Het uitstellen van de bekendmaking was ook voor ons een grote uitdaging. Om de nieuwe lay-out mogelijk te maken, waren er uiteraard de nodige technische aanpassingen nodig in Dinteloord. Die werkzaamheden moeten uitbesteed worden. En de tijd om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, werd danig verkort door de geheimhouding. We moesten bij diverse partijen tijd reserveren zonder dat we in eerste instantie details konden delen. Verder verliep alles eigenlijk zoals gepland."

Draagvlak en acceleratie van mega project

Feedback van de werkvloer werd serieus genomen. Dat zorgt voor een breed draagvlak en acceleratie in het project.

"Input vanuit de werkvloer? Cruciaal. Dat gaf het project vleugels en draagvlak."

Dennis: "Door de input van 'die eigenwijze mensen uit Dinteloord  en Ridderkerk' is het plan aangepast. Dat was typisch zo'n punt: Wij hadden daar ideeën over. En jullie hadden daar ideeën over. Dat was in het stadium dat mensen van de werkvloer erbij betrokken werden. Daardoor kwamen er vragen: "Zou het niet zus of zo kunnen, omdat... " Wat zou het effect zijn als we het zus of zo doen?" De kracht is dan om naar elkaar te luisteren en die ideeën serieus te bekijken. Zo kwamen we erachter dat het misschien wel een beter idee was. Vervolgens zijn we dat verder uit gaan werken.

Het web van logistiek en teamwerk

Jan Roel over de verhuizing: "Je gaat een fabriek in Ridderkerk, die vol in bedrijf is, afbreken en verplaatsen naar een fabriek in Dinteloord, die vol in bedrijf is. En in de fabriek in Dinteloord moeten lijnen verplaatst worden. We hebben iedere keer machines eruit gehaald en opgebouwd in de nieuwe fabriek.

"In deze complexe logistieke puzzel was één stuk niet te missen: veiligheid."

Zowel de nieuwe als de oude fabriek waren daar helemaal niet op ingericht. Met het afbreken en opbouwen moet je overal langs en wil je ervoor zorgen dat de mensen er zo min mogelijk last van hebben. Sommige ruimten kregen een totaal ander doel. Dat maakte de Industriële verhuizing logistiek bezien extra lastig."

Peter vult aan: "Daarbij stond veiligheid altijd voorop. We hebben daarvoor een aantal maatregelen moeten nemen. De operatie moest voedselveilig én veilig voor de mensen in de omgeving zijn. We hebben meegemaakt dat een bepaalde situatie toch gevaarlijker werd dan voorzien. De actie is toen stil gelegd, besproken en op een andere manier uitgevoerd."

"Het is precisiewerk in tijd, in planning, maar ook in de ruimte die je hebt. En dan heb je het niet alleen over het verhuizen van de machines, maar ook over het meenemen van het hele team. Doordat de neuzen allemaal dezelfde kant op stonden, is het gelukt is om het project soepel, ruim binnen de tijd én binnen budget te realiseren."

De perfecte machinepark verhuizing

John: "Binnen de tijd en binnen budget. Een prestatie die in 99 van de 100 soortgelijke, complexe projecten (bij andere partijen) niet gehaald wordt. Achteraf klinkt het makkelijk, maar als je op dag 1 begint, is het een enorme berg waar je tegenaan kijkt. Deze berg hebben we professioneel en met elkaar stukje voor stukje afgebroken. En, heel belangrijk, weer opnieuw opgebouwd. Achteraf is het makkelijk, maar het is echt een bizar grote operatie geweest in de hele korte tijd. Die, nagenoeg, foutloos is verlopen."

"Geen overcapaciteit, geen ruimte voor fouten. Toch hebben we het geflikt, foutloos en strak op schema."

Dennis:"3 Maanden tijd in een draaiende operatie. Op een bepaald moment had je geen overcapaciteit meer. Uitlopen kon je je daarom ook niet permitteren. De productplanning en alles wat erachter zit, zoals klanten, uitbesteden etc. dat luistert heel nauw op de planning. Volgens mij heeft bijna niemand er last van gehad dat wij machines verhuisd hebben. Daarnaast was er een transitie van mensen en hun cultuur. Er waren 2 verschillende werkwijzen en 2 verschillende gedachtes en eigenschappen."

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden

Dankzij geavanceerde 2D- en 3D-beeldvorming kon het project visueel ervaren worden, voordat er ook maar één machine was verplaatst.  Dennis: vervolgt: "We hebben een simulatie gemaakt: Gaat het allemaal wel passen? Kunnen we het volume er wel doorheen krijgen? Loopt het flow van goederen wel soepel en veilig? Hoe zit het met de aanvoer van je producten naar de lijn?"

"Er wordt daarnaast rekening gehouden met toekomstige scenario's. Stel je wilt de lijn uitbouwen, is daar dan ruimte voor? We hebben rekening gehouden met de zolder, waar nu de verpakkingsmaterialen liggen, die worden nu via een lift naar de lijnen vervoerd. Op termijn zou je kunnen nadenken over automatisering van de zolder naar de productielijnen toe. Al deze elementen hebben we samengebracht met behulp van digitale hulpmiddelen."

Innovatieve teamwork strategieën in het kwadraat

"We navigeerden niet op intuïtie, maar op een oceaan van data."

John: "Om de samenwerking met Dapp en Yourtech te omschrijven, noem ik de steekwoorden: erg professioneel, de deskundigheid in de gesprekken, maar ook de onderbouwing met data uit analyse. Alle ideeën worden getoetst aan de data. En niet een klein beetje data, maar schipladingen vol met data. De simulaties die aan de hand daarvan gemaakt zijn, worden nogmaals getoetst. Dus alles is op data gedreven en niet uit de lucht gegrepen. Daarnaast was het uitgangspunt de fundering om ideeën op los te laten vanuit de verschillende invalshoeken en expertises. Het omgaan als partners en nog meer als collega, maakt het mogelijk om met elkaar als team zo'n klus te klaren. Dat was een van de grootste redenen dat het project tot een succes gebracht is. Sterker nog... We hebben Dapp en Yourtech ook ingeschakeld voor ons project in Afrika. Dat zegt genoeg lijkt mij."

"Obstakels? Die werden meteen platgestreken. Geen drama, alleen oplossingen."

Jan Roel: "Het was een drukke periode, waarbij de samenwerking heel goed verliep. Daardoor was de druk tijdens het uitvoeren van de verhuizing goed te behappen. Als er wat was, dan werd het opgelost. Er waren geen issues. Dat had alles te maken met de goede voorbereiding en de prettige samenwerking."

"Onze gezamenlijke energie tilde het project naar een hoger niveau."

Dennis: "Teamwork was de accelerator. Op de plannen die we gemaakt hebben en de ideeën die we geuit hebben, kregen we feedback. Hierdoor is het eindresultaat beter geworden dan dat wij zelf hadden kunnen doen. Of dat Primeale dat zelf had kunnen doen. We hebben elkaar versterkt, waardoor het eindresultaat optimaal geworden is."

"Die simulatie stond niet per se op de planning."

Koen en David: "Gaandeweg zijn we heel goed op elkaar ingespeeld geraakt. "Oh, jullie kunnen ook dit en dit, kan je dan ook ..." En daardoor kan je beter inschatten hoe ze bepaalde zaken zouden willen. Hierdoor is er uiteindelijk veel meer uit het project gekomen, dan wij als Dapp van tevoren bedacht hadden. Die simulatie bijvoorbeeld, die stond niet per se op de planning. Die stond als 'misschien'. De manier waarop wij uiteindelijk de lijnen samengevoegd hebben konden we feitelijk onderbouwen door het simulatiemodel.  Dat was heel waardevol.

Het slotwoord is voor Primeale United:

John: "Voor dergelijk groot, of een kleiner project dat plannen omvat zoals: Industriële verhuizingen intern of extern, of bij nieuwe grondplaten voor indelingen en layout in fabrieken, kan ik iedereen aanraden om Yourtech en Dapp erbij te betrekken."
Peter: " Om dit soort grote projecten goed uit te voeren, heb je 2 partijen nodig. 2 partijen die echt willen samenwerken en open staan voor elkaar. En daarvoor zou ik geen betere partij kunnen wensen."

9 Redenen om Dapp en Yourtech in te schakelen voor je Industriële verhuizing:

 • Data-driven decisions: Dapp gebruikt harde en feitelijke data om de meest effectieve layout te ontwerpen.
 • Ruimte-optimalisatie: Maximale benutting van elke vierkante meter, voor maximale productiviteit.
 • Flexibele aanpak: Aanpassingen in de layout? Geen punt. Dapp genereert jouw optimale indeling.
 • Kostenbesparing: Slimme layout = minder beweging = lagere operationele kosten.
 • Future-proof design: Dapp zorgt dat je klaar bent voor de toekomst, of het nu gaat om uitbreiding, aanpassing of technologische vernieuwing.
 • Complexe machines, geen probleem: Yourtech heeft een trackrecord van succesvol verhuizen van geavanceerde industriële machines en machineparken. Je hoeft je geen zorgen te maken over expertise; ze hebben het allemaal.
 • Van A tot Z Service: Alles wordt geregeld, van het demonteren van machines tot het transport en de montage op de nieuwe locatie met de mogelijkheid tot het uitbesteden van het operationeel project management. Eén aanspreekpunt, geen gedoe.
 • Veiligheid voorop: Veiligheidsprotocollen en gekwalificeerd personeel zorgen voor een verhuizing zonder risico's voor mens en machine. Alle specialisten van zowel Dapp als Yourtech zijn VCA gecertificeerd.
 • Tijdsefficiëntie: De planning is tot in de puntjes uitgewerkt. Geen vertragingen, geen onverwachte kosten. Dat is de belofte.

Wil je jouw machinepark laten verhuizen en/of een future-proof fabriekslayout laten maken? Dapp & Yourtech fixen het. Neem nu contact op!

Neem contact op