NL
EN

NEN Keuringen

De Keurmeesters van Yourtech verzorgen voor u de periodieke keuringen en de registratie van uw arbeidsmiddelen en elektrische gereedschappen. Steeds vaker wordt er door bijvoorbeeld verzekeraars geeist dat uw elektrische gereedschappen gekeurd zijn. Zonder juiste keuring en het bijhorende keuringsrapport kan u in de problemen komen.
U kunt dan ook bij ons terecht voor de NEN3140, NEN1004 en de NEN2484.

Hoe werkt het?

De specialisten van Yourtech maken een inventarisatie van alle in uw  bedrijf aanwezige elektrische arbeidsmiddelen. Op basis van de diagnoses van onze gecertificeerde keurmeesters wordt de keuringsfrequentie en beschermklasse vastgesteld. In veel gevallen zijn deze ook al vastgelegd in de verplichte RI&E van de ARBO-dienst. Vervolgens zullen de arbeidsmiddelen worden goedgekeurd (of afgekeurd) en geregistreerd in het keurigsrapport welke u van ons ontvangt. Hier kunnen tevens eventuele adviezen in zijn opgenomen. Deze wordt u digitaal aangeboden.

Ontzorgen: door onze werkwijze zorgen we ervoor dat u voldoet aan de geldende verplichting, met voor u minimale inspanning, elk jaar weer.